Vandaag bespraken wij in een digitale vergadering dat alle maatregelen rondom het coronavirus vanaf 23 maart vervallen. Dit betekent een officieel einde van een crisis die ons dagelijks leven 2 jaar lang in grote mate beïnvloedde. Het Veiligheidsberaad had tijdens deze crisis een rol die het nog nooit had bekleed en werd op die manier een vaste gesprekspartner van het kabinet in crisistijd.

Op dezelfde avond hebben we helaas ook onze rol in de volgende crisis moeten doorspreken. Vorige week vroeg het kabinet aan ons als Veiligheidsberaad om opvanglocaties te realiseren voor de grote hoeveelheid mensen die hun land, huis en familie hebben moeten verlaten vanwege de gruwelijke oorlog die sinds twee weken in de Oekraïne woedt. Wij hebben toen aangegeven aan de slag te zullen gaan met het realiseren van 2000 opvangplekken per regio op korte termijn. We hebben er vertrouwen in dat we binnen een termijn van twee weken kunnen zorgen voor dit totaal van 50.000 opvangplekken.

Daarvan zijn er nu 18.000 gereed en 7.000 bezet. Dit lijkt ruim, maar de afgelopen dagen zochten iedere dag ongeveer 1500 mensen uit de Oekraïne in Nederland onderdak. We zullen er dus alles aan moeten doen om snel te komen tot de gevraagde 50.000 plekken en mogelijk moeten het er kort daarna nog meer worden. Hierbij zijn alle oplossingen mogelijk en ook de grote hoeveelheid particuliere initiatieven is naast hartverwarmend hard nodig.

Wij zullen als Veiligheidsberaad weer met een hogere frequentie bij elkaar komen en bijdragen aan het bedwingen van deze crisis, hoe deze zich ook ontwikkelt.

Recommended Posts