In de persconferentie van vanavond schetste het kabinet de situatie waarin wij ons nu bevinden. Demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge gaven aan dat we in een nieuwe fase terecht zijn gekomen. Aan het einde van deze maand is een hoge beschermingsgraad opgebouwd; dit is een logisch moment om vooruit te kijken naar de manier waarop we vanaf het najaar met het virus en elkaar om zullen gaan en welke versoepelingen er vanaf dat moment mogelijk zijn. Om het effect van versoepelingen goed te kunnen volgen en opnieuw hard oplopende besmettingscijfers te voorkomen, worden deze versoepelingen gefaseerd ingevoerd.

Een normale start van een nieuw school- en studiejaar is voor een grote groep jongeren en jongvolwassenen erg belangrijk. Met het vanaf 30 augustus loslaten van de 1,5 meter afstand in het mbo, hbo en op universiteiten, wordt dit mogelijk gemaakt. Het maximale aantal van 75 personen in één ruimte, preventief testen en het dragen van mondkapjes bij het bewegen tussen lokalen beperken de kans op besmettingen zo goed mogelijk. Het Veiligheidsberaad steunt de fasering, al hoopt ze wel dat er voldoende waarborgen in de onderwijsinstellingen worden genomen om een opleving van het virus te voorkomen.

Een volgend moment waarop een stap gemaakt zou kunnen worden, is 20 september. Het kabinet hoopt dan overal de 1,5 meter afstand los te kunnen laten. Bij groepen groter dan 75 personen in een binnenruimte zullen dan toegangstesten verplicht worden om grote brandhaarden van het virus te voorkomen. Het Veiligheidsberaad voorziet wel (capaciteits)problemen bij de handhaving van deze maatregel in de horeca en bij evenementen. Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, geeft aan: ‘Het belang van de naleving en handhaving van testen voor toegang is groot gebleken. Een nieuwe valse start van dit systeem moeten we zien te voorkomen.’

Recommended Posts