Vandaag kwam het Veiligheidsberaad digitaal bij elkaar om te spreken over de actualiteiten, de besmettingscijfers, de vaccinatiegraad en het maatregelenpakket dat het kabinet in zou willen laten gaan vanaf 13 augustus. Deze datum heeft het kabinet genoemd bij het terugdraaien van eerdere versoepelingen in de evenementensector en horeca. Over dit maatregelenpakket zal het kabinet zich morgen uitspreken.

Het Veiligheidsberaad constateert in ieder geval dat de naleving van de huidige maatregelen goed verloopt. Dit zien we terug in het afnemende aantal besmettingshaarden buitenshuis. Het huidige maatregelenpakket wordt ook nog steeds gehandhaafd. Ook daarbij ontstaan op dit moment geen bijzondere problemen.

Recommended Posts