Om trends en ontwikkelingen binnen de brandweer op landelijke schaal te monitoren, levert het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) sinds 2018 jaarlijks brandweerstatistieken – Brandweerkerndata genoemd – aan het Veiligheidsberaad. Dit zijn gegevens van brandweerkazernes en -posten, personeel, opkomsttijden en arbeidsomstandigheden. De Brandweerkerndata van 2018 dienden als nulmeting en worden jaarlijks herhaald. De Brandweerkerndata van 2019 zijn nu gepubliceerd.

Portefeuillehouder Brandweer, Wouter Kolff: “De data van vorig jaar dienden als nulmeting en dit is het eerste vervolgrapport. Met deze cijfers krijgen we inzicht in de brandweer, zodat we tijdig gericht actie kunnen ondernemen. Het Veiligheidsberaad acht dat voor nu echter niet nodig, aangezien er geen grote wijzigingen zijn ten opzichte van de data van vorig jaar. Ik bespreek de data wel in de Bestuurlijke Adviescommissie Brandweer.”

> Download het rapport Brandweerkerndata 2019 op de website van het IFV…

Recommended Posts