Veiligheidsregio’s en het Rijk hebben samen een (bestuurlijk) afwegingskader evenementen ontwikkeld dat helpt bij de besluitvorming over publieksevenementen. Zowel het Rijk als de veiligheidsregio’s hadden hier behoefte aan: beiden kregen veel vragen over hoe om te gaan met evenementen. Het afwegingskader biedt handvatten voor een zorgvuldige besluitvorming.

Hubert Bruls, voorzitter Veiligheidsberaad: “Zowel de veiligheidsregio’s als het Rijk kregen – en krijgen nog steeds – vragen over hoe om te gaan met publieksevenementen. Moeten we een event afgelasten of andere maatregelen nemen? Dit afwegingskader helpt bestuurders met hun besluitvorming, die past bij hun lokale of regionale situatie én rekening houdt met de (landelijke) impact. Het kader helpt om een landelijke lijn te bewerkstelligen, wat belangrijk is voor eenduidig handelen, hoewel iedere veiligheidsregio natuurlijk eigen afwegingen maakt bij het toepassen van dit kader.

“De minister voor Medische Zorg en Sport nodigde alle 25 leden van het Veiligheidsberaad – de voorzitters van de veiligheidsregio’s – vorige week uit voor overleg over de aanpak van corona (COVID-19) en dat leverde onder andere dit afwegingskader op. Verschillende partijen leverden een bijdrage aan het kader, dat tot stand is gekomen in goede afstemming tussen het Rijk en de veiligheidsregio’s.”

COVID-19 (bestuurlijk) afwegingskader evenementen
Het afwegingskader is een hulpmiddel voor de besluitvorming door het bevoegd gezag over publieksevenementen. De afweging en het besluit vereisen lokaal maatwerk, waarbij ook rekening wordt gehouden met (landelijke) impact. Ook kan het afwegingskader organisatoren ondersteunen in het bepalen van de risico’s en/of de benodigde maatregelen.

> Download hier ‘COVID-19 (bestuurlijk) afwegingskader evenementen’.
Hier vindt u meer informatie, op de website van de NCTV.

Recommended Posts