Momenteel voert politiek Nederland het debat over een vuurwerkverbod in Nederland. Een (ruime) meerderheid van de voorzitters veiligheidsregio’s is voor een algeheel verbod op de verkoop en het afsteken van consumentenvuurwerk. Een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, op basis van het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (2017), is daarin een (eerste) realistische stap.

Voorzitter Veiligheidsberaad Hubert Bruls: “We spreken in Nederland al jaren over het aantal vuurwerkslachtoffers, het aantal branden, de ontstane schade en het geweld tegen hulpverleners in de periode van de jaarwisseling. Ieder jaar weer. Afgelopen jaarwisseling vielen de meeste slachtoffers onder burgers door legaal vuurwerk en bijna de helft door vuurwerk dat door anderen was afgestoken. Onze hulpverleners komen in zeer onveilige situaties terecht en kunnen zo niet goed zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de burgers. De maatregelen van de afgelopen jaren om het aantal slachtoffers en branden, de schade en het geweld tegen hulpverleners terug te dringen, hebben niet geleid tot een trendbreuk in die cijfers. Ook de massieve inzet van de hulpdiensten en de grote inzet in de voorbereiding van een veilige jaarwisseling hebben in deze cijfers geen kentering gebracht.”

Veiligheidsberaad draagt graag bij aan ontwikkeling mooie nieuwsjaarstraditie
“Vanuit het Veiligheidsberaad geef ik graag het signaal af dat wij als voorzitters van de veiligheidsregio’s voor een veilige jaarwisseling zijn: met minder slachtoffers, minder branden, minder schade en veiliger omstandigheden voor onze hulpverleners. We dragen graag bij aan de ontwikkeling van een mooie nieuwjaarstraditie,” aldus de voorzitter. Een (ruime) meerderheid van de voorzitters van de veiligheidsregio’s heeft het standpunt dat vuurwerk, ook legaal, leidt tot branden en andere gevaarlijke situaties en een katalysator is geworden voor normloos gedrag.

Oproep aan landelijke politiek voor veilige jaarwisseling
Deze voorzitters van de veiligheidsregio’s doen de oproep aan de landelijke politiek om initiatief te nemen voor een veilige jaarwisseling, een algeheel verbod op de verkoop en het afsteken van consumentenvuurwerk en het nemen van flankerende maatregelen zoals professionele vuurwerkshows. Ook voldoende maatregelen ten aanzien van handhaving en Europese afspraken tegen illegale handel zijn aandachtspunten.

Lees hier de brief aan de minister van Justitie en Veiligheid (JenV). Deze is ook aangeboden aan de minister van Wonen en Milieu (WenM) en de fractievoorzitters van de Tweede Kamer.
> Lees hier het professionele standpunt van de directeuren veiligheidsregio en de brandweercommandanten. Deze is aangeboden aan de ministers van JenV en WenM.

Recommended Posts