Om trends en ontwikkelingen binnen de brandweer op landelijke schaal te kunnen volgen, levert het IFV ieder jaar brandweerstatistieken – Brandweerkerndata genoemd – aan het Veiligheidsberaad. De Brandweerkerndata – gegevens van brandweerkazernes en -posten, personeel, opkomsttijden en arbeidsomstandigheden – van 2018 dienen als nulmeting en worden jaarlijks herhaald. Het rapport staat ter informatie op de agenda van het Veiligheidsberaad van 7 oktober as.

Portefeuillehouder Brandweer, Wouter Kolff: “Deze nulmeting nemen we als Veiligheidsberaad tot ons en met de metingen die de komende jaren nog volgen, krijgen we inzicht in de cijfers over de brandweer. Valt ons daar iets in op, dan kunnen we tijdig gericht actie ondernemen. Het geeft ons als bestuur inzicht die we wellicht ook in bredere context kunnen gebruiken, zoals bij het programma Vrijwilligheid of de bestuurlijke commissie die zich bezighoudt met de toekomst van het brandweervak en de brandweerorganisatie.” Van deze commissie, die zich onder andere richt op de verandering van het brandweervak en flexibilisering van de brandweerorganisatie, is Kolff de voorzitter.

Follow up onderzoek Brandweerstatistiek en beleving brandweerpersoneel
Het rapport Brandweerkerndata komt voort uit de vervolgafspraak van het Veiligheidsberaad na oplevering van het onderzoek Brandweerstatistiek en beleving brandweerpersoneel. Toen sprak het Veiligheidsberaad af het onderzoek naar de statistieken ieder jaar te laten herhalen en naar de beleving van brandweerpersoneel iedere vier jaar. Het IFV kreeg de opdracht voor deze onderzoeken.

> Download het rapport Brandweerstatistiek op de website van het IFV…

Recommended Posts