De zomereditie van Magazine Veiligheidsberaad is verschenen. Lees ‘m hier

In de editie van juli 2019 komen de volgende onderwerpen aan bod:
> voorzitter Veiligheidsberaad Hubert Bruls stipt in zijn voorwoord de samenwerking tussen Rijk en veiligheidsregio’s aan en de regierol voor het Rijk bij een nationale crisis
> een gastcolumn van voorzitter Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Ahmed Marcouch: ‘Hoe de brandweer ‘van ons’ is’
> Wouter Kolff, voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en nieuwe portefeuillehouder brandweer in het Veiligheidsberaad vertelt over zijn nieuwe rol en portefeuille
> Regelgeving vraagt andere denkwijze vrijwilligheid: onderzoek naar herinrichting personele brandweercapaciteit
> een interview met voorzitter Piet Bruinooge en directeur Steven van de Looij van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord over visitatie
> voorzitter Veiligheidsregio Limburg-Noord en portefeuillehouder waterveiligheid Antoin Scholten en Henk Tamboer, crisismanager Energie bij Alliander, over de samenwerking met vitale sectoren bij watercrisis
> Maarten Houben, portefeuillehouder van het thema ‘ongekende crises’ over de scenario-analyse
> de lessons learned van de ‘containercalamiteit’: voorzitter Veiligheidsregio Fryslân Ferd Crone en Sophia Dingenouts-Koops en Erica Slump, senior adviseur crisismanagement en hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat, aan het woord
> Nationale Veiligheid Strategie 2019: internationale risico’s beïnvloeden nationale veiligheid
> Tonny van de Vondervoort, voorzitter GGD GHOR Nederland, in de rubriek ‘Twee vragen aan…’ over toekomstige crises en haar betrokkenheid bij het thema ‘ongekende crises’

Recommended Posts