In het Veiligheidsberaad van 14 juni spraken de bestuurders met elkaar over de bevindingen uit het rapport ‘Bouwen aan vertrouwen’ van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Dit rapport van de heer van Uhm geeft aan welke acties en eventuele maatregelen er nodig zijn om de brandweer in die regio als een open, flexibele en diverse organisatie met gezonde arbeidsverhoudingen toekomstbestendig te maken.

Het Veiligheidsberaad besprak óf en welke thema’s van het rapport collectieve aandacht behoeven.
Hieruit volgde de afspraak om landelijk aan de slag te gaan met de toekomst van het brandweervak (verbreding) en de brandweerorganisatie, gericht op:
> verandering van het brandweervak
> flexibilisering van de brandweerorganisatie
> het overleg(-klimaat) over arbeidsvoorwaarden

Het gaat om een fundamentele discussie over de toekomst van de brandweer, waarbij deze elementen worden meegenomen. Hiervoor wordt een bestuurlijke commissie ingericht en een relatie gelegd met de denktank over differentiatie van taken. De bestuurlijke commissie bestaat uit Wouter Kolff, Paul Depla (als voorzitter Brandweerkamer), Ahmed Aboutaleb, Femke Halsema en Marco Out.

Recommended Posts