Samenstelling en leden

Het Veiligheidsberaad bestaat uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s. Deze voorzitters vertegenwoordigen in het Veiligheidsberaad hun eigen veiligheidsregio. Iedere veiligheidsregio kiest zijn voorzitter uit het algemeen bestuur, dat bestaat uit alle burgemeesters van de betreffende veiligheidsregio. Vaak is dit de burgemeester van één van de grotere steden in de veiligheidsregio.

Voorbeeld alttekst via mediamanager, bijlagedetails

Voorzitter en portefeuillehouders Veiligheidsberaad

Het Veiligheidsraad heeft een voorzitter en verschillende portefeuillehouders, zowel voor de thema's uit de Strategische Agenda Veiligheidsberaad als vaste portefeuillehouders. Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, is voorzitter van het Veiligheidsberaad. In de vergadering van oktober 2016 heeft het Veiligheidsberaad Bruls benoemd als voorzitter.

Leden

P.I. Broertjes

Portefeuillehouder Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

J. Hamming

Portefeuillehouder Landelijke Meldkamer

Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland

P.E.J. den Oudsten

Veiligheidsregio
Groningen

F.M. Weerwind

Portefeuillehouder Informatievoorziening

Veiligheidsregio
Flevoland

O. Hoes

Portefeuillehouder Evaluatie Wet veiligheidsregio’s

Veiligheidsregio
Kennemerland

M.L.J. Out
Portefeuillehouder Vrijwilligheid, Evaluatie Wvr en Bevolkingszorg

Veiligheidsregio
Drenthe

Th. Weterings

Portefeuillehouder Ongekende crises

Veiligheidsregio
Midden- en West-Brabant