Het Veiligheidsberaad is hét bestuurlijk platform van de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's.

Welkom

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Het Veiligheidsberaad

De veiligheidsregio's

Nederland bestaat uit 25 veiligheidsregio's. Veiligheidsregio’s zijn netwerkorganisaties die op basis van een gemeenschappelijke regeling werken aan rampenbestrijding en crisisbeheersing.          

           
  De 25 veiligheidsregio's

25 Veiligheidsregio's 

Het Veiligheidsberaad

Het Veiligheidsberaad bestaat uit de 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s. Het Veiligheidsberaad ondersteunt de veiligheidsregio's.  Lees meer

 

Dagelijks bestuur en portefeuilles

 

 

John Berends<img alt="" src="/SiteCollectionImages/Bestuurders/200-berends.jpg" width="200" style="BORDER:0px solid;" />1John Berendsportefeuillehouder brandweer
Peter den Oudsten<img alt="" src="/SiteCollectionImages/Bestuurders/200-den-Oudsten.jpg" width="200" style="BORDER:0px solid;" />2Peter den Oudstenportefeuillehouder bevolkingszorg
Hubert Bruls<img alt="" src="/PublishingImages/Lists/Bestuurders/AllItems/Hubert%20Bruls_2016_website_200x200.jpg" width="200" style="BORDER:0px solid;" />3Hubert Brulsvoorzitter Veiligheidsberaad
Henri Lenferink<img alt="" src="/SiteCollectionImages/Bestuurders/200-lenferink.jpg" width="200" style="BORDER:0px solid;" />4Henri Lenferinkportefeuillehouder informatievoorziening en meldkamer
Peter Noordanus<img alt="" src="/SiteCollectionImages/Bestuurders/200-noordanus.jpg" style="BORDER:0px solid;" />5Peter Noordanusportefeuillehouder bovenregionale samenwerking en versterking civiel militaire samenwerking
Antoin Scholten<img alt="" src="/SiteCollectionImages/Bestuurders/200-scholten.jpg" width="200" style="BORDER:0px solid;" />6Antoin Scholtenportefeuillehouder crisisbeheersing en GHOR

Uit het Veiligheidsberaad

 

www.strategische-agenda.nl biedt informatie over de Strategische Agenda. Met de Strategische Agenda zorgt het Veiligheidsberaad - samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie - voor een (fysiek) veiliger Nederland door maatschappelijke ontwrichting te voorkomen.

 

 

Bestuurlijke adviescommissie BrandweerBAC Brandweer12/22/2016 10:45:56 AM11-4-2017 22:00:0066
Bestuurlijke adviescommissie Informatievoorziening BAC Informatievoorziening12/22/2016 11:49:39 AM11-4-2017 22:00:0070
Bestuurlijke adviescommissie GHORBAC GHOR12/22/2016 12:04:10 PM11-4-2017 22:00:0073
VeiligheidsberaadVeiligheidsberaad12/22/2016 10:18:25 AM1-6-2017 22:00:0062

Veiligheidsberaad

Postadres:
Veiligheidsberaad
Postbus 7010
6801 HA Arnhem

Bezoekadres

Instituut Fysieke Veiligheid
Kemperbergweg 783
6816 RW Arnhem
Email: info@veiligheidsberaad.nl
Twitter: @Vberaad
Telefoon: 026-3552400
 

Pers

Voor persvragen kunt u contact opnemen met
Marleen Oldenhave, communicatieadviseur
Email: marleen.oldenhave@ifv.nl
Telefoon: 026-3552986
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur