Unknown Project Property

Veiligheidsregio's

Veiligheidsregio's

​​​Nederland bestaat uit 25 veiligheidsregio's. De brandweer en opgeschaalde zorg (GHOR) zijn onderdeel van de veiligheidsregio's. Andere partijen zoals de nationale politie, defensie, kustwacht en waterschappen zijn vitale partners van de veiligheidsregio's. Samen zetten zij zich in voor een fysiek veilige samenleving. Kerntaken van de veiligheidsregio's zijn reguliere brandweerzorg, (het voorbereiden op) rampenbestrijding en crisisbeheersing.

De veiligheidsregio's zijn een vorm van verlengd lokaal bestuur, zij komen tot stand via een gemeenschappelijke regeling. De veiligheidsregio's zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet veiligheidsregio’s. Het bestuur van de veiligheidsregio heeft taken en bevoegdheden betreffende de brandweer, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, de meldkamer (in transitie), het waarschuwen van de bevolking en het adviseren van andere overheden, bijvoorbeeld over de veiligheid bij evenementen.

De voorzitters van de veiligheidsregio’s vormen samen het Veiligheidsberaad. Hieronder ziet u een overzicht van de veiligheidsregio’s.