Unknown Project Property

Het Veiligheidsberaad

Het Veiligheidsberaad

Het Veiligheidsberaad bestaat uit de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's en komt vier keer per jaar bijeen. Het beraad werkt met een strategische agenda voor de veiligheidsregio's. In deze agenda zijn zowel de gezamenlijke doelstelling met de ministeries als de eigen prioriteiten opgenomen.

Samenstelling Veiligheidsberaad

25 Veiligheidsregio's  
1. Veiligheidsregio GroningenDhr. P.E.J. den Oudsten
2. Veiligheidsregio FryslânDhr. F.J.M. Crone
3. Veiligheidsregio DrentheDhr. M.L.J. Out
4. Veiligheidsregio IJssellandDhr. H.J. Meijer
5. Veiligheidsregio TwenteDhr. O. van Veldhuizen
6. Veiligheidsregio Noord- en Oost-GelderlandDhr. J.C.G.M. Berends
7. Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-MiddenDhr. A. Marcouch
8. Veiligheidsregio Gelderland ZuidDhr. H.M.F. Bruls
9. Veiligheidsregio Utrecht Dhr. J.H.C. van Zanen
10. Veiligheidsregio Noord-Holland NoordDhr. P.M. Bruinooge
11. Veiligheidsregio Zaanstreek-WaterlandDhr. J. Hamming
12. Veiligheidsregio KennemerlandDhr. O. Hoes
13. Veiligheidsregio Amsterdam-AmstellandMevr. F. Halsema
14. Veiligheidsregio Gooi en VechtstreekDhr. P.I. Broertjes
15. Veiligheidsregio Haaglanden Mevr. P. Ch. Krikke
16. Veiligheidsregio Hollands MiddenDhr. H.J.J. Lenferink
17. Veiligheidsregio Rotterdam-RijnmondDhr. A. Aboutaleb
18. Veiligheidsregio Zuid-Holland ZuidDhr. A.W. Kolff
19. Veiligheidsregio Zeeland Dhr. J.A.H. Lonink
20. Veiligheidsregio Midden- en West-BrabantDhr. Th.L.N. Weterings
21. Veiligheidsregio Brabant-NoordDhr. J.M.L.N. Mikkers
22. Veiligheidsregio Brabant-ZuidoostDhr. J. Jorritsma
23. Veiligheidsregio Limburg-NoordDhr. A.S. Scholten
24. Veiligheidsregio Limburg-ZuidMevr. J.M. Penn - Te Strake
25. Veiligheidsregio FlevolandDhr. F.M. Weerwind